διοίκηση Tag

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων Η πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων όπως εγκρίνεται και επικυρώνεται από την ανώτατη διοίκηση είναι η παρακάτω: Η επιχείρηση “ ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.” αποτελεί πρωτοπόρο επιχείρηση στον Ελλαδικό χώρο με πεδίο δραστηριότητας την «Αποθήκευση, ανασυσκευασία (πακετοποίηση), διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων ξηρής αποθήκευσης και τροφίμων σε ψύξη»....

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία   Η πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία όπως εγκρίνεται και επικυρώνεται από την ανώτατη διοίκηση είναι η παρακάτω: Η επιχείρηση “ ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.” αποτελεί πρωτοπόρο επιχείρηση στον Ελλαδικό χώρο με πεδίο δραστηριότητας την «Αποθήκευση, ανασυσκευασία...