Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Η εταιρεία μας είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται, συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ώστε να είστε ενημερωμένοι για τον τρόπο συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης των Προσωπικών δεδομένων.
Σκοπός της παρούσας Δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου είναι να γνωρίζετε τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας, μεταξύ άλλων ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτά, πώς τα προστατεύουμε, όπως επίσης και τα δικαιώματά σας σε κάθε περίπτωση.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

 

Δεδομένα προωθητικών μηνυμάτων
Μπορείτε να επιλέξετε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε διαφημιστικά και προωθητικά μηνύματα.

 

Δεδομένα διαγωνισμών
Μπορεί να επιλέξετε να συμμετέχετε σε κληρώσεις δώρων, διαγωνιστικά παιχνίδια ή διαγωνισμούς μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

Δεδομένα ηλεκτρονικών σχολίων
Μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε τα σχόλια, παρατηρήσεις, αξιολογήσεις, κριτικές ή ερωτήσεις σας (Ηλεκτρονικά σχόλια).

 

Βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών
Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας ενώ χρησιμοποιούσατε τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας για σκοπούς ανάλυσης για να βελτιώνουμε τα Προϊόντα/Υπηρεσίες μας και την εμπειρία χρήσης. Παράλληλα αποκτούμε μια γενική εικόνα για την κατηγορία κοινού που ενδιαφέρεται για συγκεκριμένα Προϊόντα ή Υπηρεσίες μας.

 

Δεδομένα παρακολούθησης τάσεων μέσων κοινωνικών δικτύων (Social Listening)
Όταν αλληλεπιδράτε ή επικοινωνείτε σε κανάλια/σελίδες/μηνύματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστολόγια (π.χ. όταν κάνετε κλικ στην επιλογή «Μου αρέσει» ή «Κοινοποίηση», όταν δημοσιεύετε και κοινοποιείτε σχόλια και όταν υποβάλλετε αξιολογήσεις και κριτικές), τα Προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτο μέρος που παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης τάσεων μέσων κοινωνικών δικτύων.
Το τρίτο μέρος που παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης τάσεων μέσων κοινωνικών δικτύων διατηρεί ένα αντίγραφο των διαδικτυακών, δημόσιων αλληλεπιδράσεών σας, στις οποίες το τρίτο μέρος ενδέχεται να μας παρέχει πρόσβαση.

 

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε Προσωπικά σας δεδομένα:
σε συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες για τους σκοπούς που περιγράφονται στη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες όπως φιλοξενία διαδικτυακής τοποθεσίας, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία πληρωμών/χρεώσεων, διεκπεραίωση παραγγελιών, τεχνολογία πληροφοριών και σχετική παροχή υποδομών, εξυπηρέτηση πελατών, παράδοση email, CRM, διαχείριση ταυτότητας, διαχείριση εκδηλώσεων, παροχή πληροφοριών μάρκετινγκ, έλεγχο, ανίχνευση υποθέσεων απάτης και άλλες υπηρεσίες σε τρίτους, ώστε να επιτρέπεται να σας στέλνουν διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία συμβαδίζουν με τις επιλογές σας, αν έχετε επιλέξει αυτού του είδους την κοινοποίηση σε τρίτους χορηγούς λαχειοφόρων κληρώσεων, διαγωνισμών και παρόμοιων προωθητικών ενεργειών στις συνδέσεις σας που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών και τον πάροχο του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σύνδεση με τη δραστηριότητα κοινοποίησής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Προστασία των Προσωπικών σας δεδομένων

Προστατεύουμε τα δεδομένα που εμπιστεύεστε στη εταιρεία μας από τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή, απώλεια, κατάχρηση, γνωστοποίηση ή πρόσβαση. Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή και χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.
Έχετε υπόψη σας ότι κανένα σύστημα μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ασφάλεια.

 

Χρονικό διάστημα τήρησης των Προσωπικών δεδομένων
Διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ή επιτρέπεται, ανάλογα με τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους λήφθηκαν μεταξύ άλλων:
1. η χρονική διάρκεια κατά την οποία έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας με τη συμμετοχή σας στην ιστοσελίδα της εταρείας,
2. όσο υπάρχει νομική υποχρέωση, από την οποία δεσμευόμαστε.
Σε κάθε περίπτωση τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται για όχι περισσότερο από 7 χρόνια.

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ