𝟱𝟯𝗼 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.

O πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης κάθε τοπικής κοινωνίας.

Στην ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. πιστεύουμε ακράδαντα, πως το Φεστιβάλ Ολύμπου αποτελεί το πολιτιστικό διαμάντι του Πιερικού καλοκαιριού.

Προσωπική πεποίθηση του Διευθύνοντα Συμβούλου κ Κώστα Πίτσια αποτελεί η συμβολή του θεσμού στην περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου και η ποιοτική υπεραξία που προσφέρει στην Πιερία.

Για το λόγο αυτό, η ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό εδώ και χρόνια και θα συνεχίσει να το στηρίζει, γιατί είναι πάγια προσωπική θέση της διεύθυνσης πως ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης κάθε τοπικής κοινωνίας.