Μεγάλος Διαγωνισμός Cheetos ΠΙΤΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ

Μεγάλος Διαγωνισμός Cheetos ΠΙΤΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ

 

31 μεγάλους νικητές ανέδειξε η κλήρωση του μεγάλου διαγωνισμού που διοργάνωναν τα Cheetos και τα καταστήματα ΠΙΤΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ σήμερα 27 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 όπως είχε ανακοινωθεί . Τα μεγάλα και νόστιμα δώρα ήταν α) (1) Apple iPad 9th Gen 64Gb 4G 10.2, δέκα (10) 10 JBL Ηχεία Bluetooth GO3 και είκοσι (20) κιβώτια CHEETOS με εικοσιπέντε συνολικά (25) συσκευασίες Η κυρία Τριανταφύλλου ήταν η μεγάλη νικήτρια με το IPad ενώ όλοι οι νικητές μετά την ενημέρωση θα παραλάβουν τα δώρα τους την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 6 στο κατάστημα ΠΙΤΣΙΑΣ Plus στην Κατερίνη από εκπρόσωπο της εταιρείας

Οι νικητές είναι

Για τις συσκευασίες Cheetos :

 1. Σοφία Παπανικολάου
 2. Ιωάννα Τριτσάνη
 3. Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος
 4. Δέσποινα Τσαχαλίδου
 5. Κατερίνα Νέστωρα
 6. Αντώνης Παπαγιανούλης
 7. Βασίλειος Σαϊδές
 8. Ματίνα Δούκα
 9. Ειρήνη Μπαντή
 10. Σπύρος Δημητριάδης
 11. Μαρία Παππά
 12. Σοφία Ζάχου
 13. Σοφία Στρίμπα
 14. Στυρούλα Νούλα
 15. Χρυσούλα Παπαγεωργίου
 16. Ελευθέριος Πούλιος
 17. Κώστας Γιαννιός
 18. Γεώργιος Πετρίδης
 19. ΑλέξανδροςΓκεχ
 20. Κωνσταντίνος Μπαντής

Για τα ηχεία JPL

 1. Χρύσα Σαλοπούλου
 2. Συμεών Διονισίδης
 3. Δέσποινα Εγγονίδου
 4. Ελισάβετ Μιχαηλίδου
 5. Γεώργιος Φωκάς
 6. Βασιλική Κωνσταντινίδη
 7. Μαρία Παππά
 8. Βαγγέλης Στρίμπας
 9. Ευσταθία Βαρλιάνη
 10. Χρυσούλα Καρτσαμπά

Η μεγάλη νικήτρια της κλήρωσης που κέρδισε ένα IPAD είναι η

Σέβη Τριανταφύλλου

 

 

Δείτε το video της κλήρωσης εδώ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «CheetosQ4 2023» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ» (οδός 3ης Σεπτεμβρίου& Δημ. Οδός Κατερίνης Παραλίας, 60100)

 1. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να αγοράσουν από το κατάστημα της Διοργανώτριας 1 από τις εξής συσκευασίες: CHEETOS ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ 65g, CHEETOS ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ 115g, CHEETOSPIZZA 70g, CHEETOS ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ 85g, CHEETOS ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ 150g, CHEETOSLOTTO 60g, CHEETOSLOTTO 120g, CHEETOS ΠΕΤΡΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΠΑΤΟΥΣΑ 70g ή CHEETOSCHEESEX&O 104g. Ο Συμμετέχων παραλαμβάνει από το ταμείο του καταστήματος κουπόνι συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία συμμετοχής του και να ρίξει το κουπόνι στην κάλπη του Διαγωνισμού που βρίσκεται στο κατάστημα όπου έκανε την αγορά του προϊόντος.
 2. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι ένα (1) AppleiPad 9thGen 64Gb 4G2, δέκα (10) 10 JBL Ηχεία BluetoothGO3 και είκοσι (20) κιβώτια CHEETOS με εικοσιπέντε συνολικά (25) συσκευασίες από έναν εκ τω παρακάτω κωδικών: CHEETOSLOTTO 60g, CHEETOS ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ 85g ή CHEETOS ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ 65g (στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας).
 3. Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι το χρονικό διάστημα από την 25/10/2023 μέχρι την 24/11/2023. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27/11/2023 στο κατάστημα της Διοργανώτριας ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ (οδός 1ο χιλ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης– Θες/νικης, 60100)και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια.
 4. Επιτρέπονται οι πολλαπλές συμμετοχές. Σε κάθε Συμμετέχοντα θα αντιστοιχεί ένα (1) κουπόνι ανά μοναδική αγορά, ως αυτή ορίζεται από διαφορετικό φορολογικό παραστατικό (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης).
 5. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντων. Ένα κουπόνι συμμετοχής μπορεί να προμηθευτεί οποιοσδήποτε άπαξ από το κατάστημα της Διοργανώτριας.
 6. Προσωπικά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕσυλλέγει προσωπικά δεδομένα για την πραγματοποίηση της κλήρωσης 31 μοναδικών νικητών και 31 αναπληρωματικών νικητών (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης του Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται με ευθύνη της Διοργανώτριας εντός 12 μηνών από την απόδοση του Δώρου, εκτός εάν η τήρηση τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος, κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).
 7. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 8. Η εταιρεία PEPSICO HELLAS ΜΟΝ/ΠΗ ΑΒΕΕ, κάτοχος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του εμπορικού σήματος “CHEETOS”, ως δωροθέτης στον Διαγωνισμό, ουδεμία ευθύνη ή άλλη υποχρέωση φέρει απέναντι στους Συμμετέχοντες, τους Νικητές και τη Διοργανώτρια, πέραν της έγκαιρης αποστολής των Δώρων και των απαραίτητων επικοινωνιακών υλικών (κάλπες, κουπόνια, αφίσες κτλ.) προς την Διοργανώτρια, για την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στονΔιαγωνισμό «CHEETOSQ4 2023»

 

1.      Αντικείμενο Διαγωνισμού:

 1. Η εταιρία ΠΙΤΣΙΑΣΑ.Ε.(στο εξής, «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Κατερίνη, οδός 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΗΜ ΟΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, με Α.Φ.Μ. 997995789 αρ. ΓΕΜΗ 59335404000 και Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (εφεξής η «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή & προώθηση προϊόντων, διοργανώνει και επιμελείται διαγωνισμό «Cheetos Q4 2023» (στο εξής «Διαγωνισμός») στο/στα δικά της σημείο/α πώλησης. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον ιστότοπο της Διοργανώτριας.
 2. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
 3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, στο σύνολό τους, καθώς και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών τους.
 4. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει εάν για λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία (π.χ. φυσικές καταστροφές, πανδημία, απεργίες, πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, εθνικό πένθος κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζημίως των υποχρεώσεών της.

2.      Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
 2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  1. οι εργαζόμενοι/υπάλληλοι της Διοργανώτριας
  2. τα πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με / από τη Διοργανώτρια
  3. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω και οι σύζυγοι αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω
  4. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3.      Διάρκεια του Διαγωνισμού :

 1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (25/10/23 είναι το σωστό, όπως και στους συνοπτικούς όρους)και ώρα 8:30 π.μ. έως τις 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 20:30 μ.μ..
 2. Διευκρινίζεται ότι μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν αποκτάται κανένα δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας από οποιονδήποτε στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

4.      Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

 1. Με κάθε αγορά,από το κατάστημα της Διοργανώτριας, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω στον Όρο 3.1)τουλάχιστον μίας (1)οποιασδήποτε συσκευασίας σνακεκ των CHEETOS ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ 65g, CHEETOS ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ 115g, CHEETOSPIZZA 70g, CHEETOS ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ 85g, CHEETOS ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ 150g, CHEETOSLOTTO 60g, CHEETOSLOTTO 120g, CHEETOS ΠΕΤΡΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΠΑΤΟΥΣΑ 70g, CHEETOSCHEESEX&O 104g, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν άμεσα ένα κουπόνι συμμετοχής στο οποίο καλούνται να συμπληρώσουν ορθώς, πλήρως και σαφώς όλα τα ζητούμενα πεδία και να το τοποθετήσουν εντός της ειδικής κάλπης που θα βρίσκεται τοποθετημένη σε εμφανές σημείο των Καταστημάτων της Διοργανώτριας, συμμετέχοντας έτσι στον Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων»).
 2. Εάν κάποιος καταναλωτής δεν προβεί, κατά τα ανωτέρω, σε αγορά κάποιου προϊόντος, δικαιούται να παραλάβει δωρεάν ένα (1) κουπόνικαθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει ορθώς, πλήρως και σαφώς όλα τα ζητούμενα πεδία και να το τοποθετήσει εντός της προαναφερθείσας υπό 4.1 ειδικής κάλπης.
 3. Ο κατά τα άνω 4.2 αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Ως έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα, (γ) έχει υποβληθεί εντός των υπό 3.1 χρονικών ορίων, (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο τον νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
 5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση ή αιτιολόγηση, να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές (ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού), που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους.

5.      Προσφερόμενα Δώρα:

 1. Τα προσφερόμενα δώρα (εφεξής «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών «Δώρο») που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι α) (1) Apple iPad 9th Gen 64Gb 4G 10.2, δέκα (10) 10 JBL Ηχεία Bluetooth GO3 και είκοσι (20) κιβώτια CHEETOS με εικοσιπέντε συνολικά (25) συσκευασίες ενός εκ τω παρακάτω κωδικών: CHEETOS LOTTO 60g, CHEETOS ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ 85g, CHEETOS ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ 65g (η επιλογή των οποίων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας).
 2. Το Δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων θα προκύψει έπειτα από κλήρωση στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα έγκυρα κουπόνια σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπό 4.1. και 4.2 διαδικασία.
 3. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται σε χρήμα και δεν αντικαθίστανται με άλλα δώρα ή αντικείμενα.

6.       Τρόπος Ανάδειξης Νικητών

 1. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στις 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 18:00μ.μ.και αφού έχουν συγκεντρωθεί και αξιολογηθεί για την εγκυρότητά τους όλα τα κουπόνια συμμετοχής,θα πραγματοποιηθεί κλήρωση (εφεξής «Κλήρωση»)στο κατάστημα της Διοργανώτριας, οδός 1ο χιλ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θες/νικης, 60100, παρουσία 3 εκπροσώπων προκειμένου να διασφαλιστεί ο αδιάβλητος χαρακτήρας της διαδικασίας. Σε περίπτωση κωλύματος ως προς τη διεξαγωγή της κλήρωσης στην προγραμματισμένη ώρα και ημερομηνία, αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αρχική ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.
 2. Από την Κλήρωση αυτή θα προκύψουν 31 μοναδικοί νικητές (εφεξής ο/η «Νικητής» και στον πληθυντικό οι «Νικητές») και 31 αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των Νικητών για τη διάθεσή όλων των Δώρων, τότε τα εναπομείναντα Δώρα δεν θα διατεθούν και θα παραμείνουν στην κυριότητα και κατοχή της Διοργανώτριας.
 3. Ρητά διευκρινίζεται ότι κάθε Συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί Νικητής στον Διαγωνισμό μία (1) φορά και για ένα (1) συγκεκριμένο Δώρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετοχών του.
 4. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται όριο ανά Συμμετέχοντα βάσει του υπό 4.1 τρόπου συμμετοχής.
 5. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε κάθε Συμμετέχοντα θα αντιστοιχεί ένα (1) κουπόνι ανά μοναδική αγορά, ως αυτή ορίζεται από διαφορετικό φορολογικό παραστατικό (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης), ανεξάρτητα από τον αριθμό των συσκευασιών που αγόρασε βάσει των υπό 4.1 τρόπου συμμετοχής και προϊόντων.
 6. Οι Νικητές των Δώρων θα ανακοινωθούν από τη Διοργανώτρια με ανάρτηση στην ιστοσελίδα αυτής και μέσω ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο εντός των καταστημάτων της,ενώ όλοι οι νικητές δύναται να ενημερωθούν και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, στα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
 7. Οι Νικητές ρητώς δηλώνουν ότι δεν έχουν ούτε θα προβούν σε τυχόν άλλες αξιώσεις, νομικές ή χρηματικές, από τη Διοργανώτρια, κατόπιν παραλαβής του Δώρου και χρήσης αυτού.

7.      Παραλαβή Δώρων :

 1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως και αποκλειστικά από τον εκάστοτε Νικητή, μόνο από το κατάστημα της Διοργανώτριας, μέρες καθημερινές και εργάσιμες κατά το ωράριο 09:00 έως 17:00. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του νικητή, δύναται να ζητηθεί από τη Διοργανώτρια η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης, ως επίσημα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, καθώς και η υπογραφή από τον εν λόγω Νικητή της Δήλωσης Αποδοχής Δώρου Διαγωνισμού, εφόσον του ζητηθεί για το συγκεκριμένο Δώρο η υπογραφή τέτοιας Δήλωσης.
 2. Ο Νικητής θα πρέπει να παραλάβει το Δώρο εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, εκτός κι αν ο χρόνος παράδοσης των Δώρων, ο οποίος εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους και τις διαδικασίες προμήθειας των αντίστοιχων προμηθευτών της Διοργανώτριας, είναι μεγαλύτερος από 10 ημέρες λόγω έλλειψης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο απόδοσης του Δώρου δεν υπάρχει στον προμηθευτή με τον οποίο συνεργάζεται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού διαθεσιμότητα οποιουδήποτε Δώρου, να αποδώσει στο νικητή του Δώρου αυτού άλλο Δώρο, παρόμοιο με αυτό για το οποίο δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και σε κάθε περίπτωση παρόμοιας αξίας σε ευρώ ή παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών και σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση κωλύματος από τη μεριά του Νικητή, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τον Νικητή, ο οποίος και χάνει αυτομάτως το δικαίωμά του επί του Δώρου, και να προβεί στη διάθεση του Δώρου στον επόμενο κατά σειρά αναπληρωματικό Νικητή.
 3. Με την αποδοχή του Δώρου, ο κάθε Νικητής δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.

8.      Ευθύνη:

 1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 2. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 3. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

9.      Προσωπικά Δεδομένα

 1. Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους Συμμετέχοντεςτου Διαγωνισμού ότι η ίδια, ή συνεργάτης της Διοργανώτριας που θα λειτουργεί κατ’ εντολή, εξ ονόματος και για λογαριασμό της, θα επεξεργασθεί τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων στους Νικητές.
 2. Η Διοργανώτρια δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό, παρά μόνο ενδεχομένως σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την παράδοση των Δώρων, όπου, όταν και αν αυτό απαιτείται.
 3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί κατά περίπτωση, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε έπειτα από επικοινωνία με τη Διοργανώτρια, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 4. Εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια δια τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Τέλος, κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας, εφόσον το επιθυμεί, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο dpa.gr).

10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ήκαι να ματαιώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνονται οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.Οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης τους και θα είναι δεσμευτικές για κάθε Συμμετέχοντα.
 2. Σε περίπτωση μεταβολής, αναβολής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

11. Λοιποί όροι:

 1. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των υπόλοιπων Όρων.
 2. Η εταιρεία PEPSICOHELLASΜΟΝ/ΠΗ ΑΒΕΕ, κάτοχος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του εμπορικού σήματος “CHEETOS”,ως δωροθέτης στον Διαγωνισμό, ουδεμία ευθύνη ή άλλη υποχρέωση φέρει απέναντι στους Συμμετέχοντες, τους Νικητές και τη Διοργανώτρια, πέραν της έγκαιρης αποστολής των Δώρων και των απαραίτητων επικοινωνιακών υλικών (κάλπες, κουπόνια, αφίσες κτλ.) προς τη Διοργανώτρια, για την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 3. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
 4. Οι παρόντες Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.