Πιστοποιήσεις

Διασφάλιση Ποιότητας & Πιστοποιητικά

Η εταιρία εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης για την Ποιότητα, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Διασφάλισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στα πεδία: Αποθήκευση, Ανασυσκευασία (Πακετοποίηση), Διακίνηση, Εμπορία και Διανομή Τροφίμων Ξηρής Αποθήκευσης, Τροφίμων σε Ψύξη και Ειδών Προσωπικής και Οικιακής Υγιεινής (Προϊόντα Παντοπωλείου).

Κατεβάστε τα Πιστοποιητικά

EN ISO 9001:2015

EN ISO 14001:2015

EN ISO 22000:2018

EN ISO 45001:2018

CERT_PITSIAS_COVID-SHIELD_2020

COVID SHIELD